POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informații obligatorii privind drepturile persoanelor privind protecția datelor cu caracter personal

Informații despre compania care vă prelucrează datele:

Nume: SIPS ESSENTIAL LTD

EIK/BULSTAT: 205112674

Sediu Bulgaria, Bankya 1320, 

E-mail: sips.essential@gmail.com

Web-Site: https://eteriko.ro

Informații despre autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor cu caracter personal

Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Sediu și adresa conducerii: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresă pentru corespondență: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Web-Site: www.cpdp.bg

 

SIPS ESSENTIAL EOOD (denumit în continuare „Administratorul” sau „Compania”) își desfășoară activitățile în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie, 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Aceste informații sunt menite să vă informeze despre toate aspectele prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Companie și despre drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare.

Baza pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 1. Administratorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu utilizarea magazinului electronic eteriko.bg și încheierea de contracte cu compania în baza art. 6, alin. 1, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), și mai precis din următoarele motive:

    Consimțământul expres primit de la dumneavoastră în calitate de client;

    Îndeplinirea obligațiilor Administratorului în baza unui contract cu dumneavoastră;

    Respectarea unei obligații legale care se aplică Administratorului;

    În scopurile intereselor legitime ale Administratorului sau ale unui terț;

Scopuri și principii în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 2. (1) Colectăm și procesăm datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea magazinului electronic și încheierea unui contract cu compania, inclusiv în următoarele scopuri:

 • crearea unui profil și furnizarea de funcționalități complete atunci când utilizați magazinul online;
 • încheierea și executarea unui contract la distanță;
 • individualizarea unei părți la contract;
 • scopuri contabile;
 • scopuri statistice;
 • protectia securitatii informatiilor;
 • asigurarea executării contractului de prestare a serviciului relevant.
 • trimiterea unui newsletter dacă doriți;

(2) Respectăm următoarele principii atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • legalitate, bună-credință și transparență;

limitarea scopurilor de prelucrare;

 • relevanța pentru scopurile prelucrării și minimizării datelor colectate;
 • acuratețea și actualitatea datelor;
 • limitarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;
 • integritatea și confidențialitatea prelucrării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

(3) La prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal, Administratorul poate prelucra și stoca datele cu caracter personal pentru a proteja următoarele interese legitime:

    îndeplinirea obligațiilor față de Agenția Națională de Venituri, Ministerul Afacerilor Interne și alte organe de stat și municipale.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectează, prelucrează și stochează compania noastră?

Art. 3. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastră în următoarele scopuri:

    Înregistrarea unui utilizator în magazinul electronic și executarea unui contract de cumpărare și vânzare la distanță – scopul acestei operațiuni este de a crea un profil pentru utilizarea magazinului electronic pentru achiziționarea de bunuri și de a furniza detalii de contact pentru livrarea bunurilor achiziționate. Înregistrarea și crearea unui cont pentru a utiliza magazinul online nu este un pas obligatoriu de furnizare a serviciului și este disponibil în mare măsură fără crearea unui cont.

    Încheierea evaluării impactului: Pe baza evaluării impactului efectuată, operațiunea „Înregistrarea unui utilizator în magazinul electronic și executarea unui contract de cumpărare și vânzare la distanță” este permisă de realizat și oferă suficiente garanții pentru a proteja drepturile și interesele legitime ale subiecților datelor în conformitate cu cerințele GDPR.

    Încheierea și executarea unei tranzacții comerciale cu un client sau partener – scopul acestei operațiuni este încheierea și executarea unui contract cu un partener comercial sau client și administrarea acestuia. Având în vedere sfera limitată a datelor cu caracter personal colectate și faptul că unele dintre acestea sunt colectate din surse accesibile publicului, efectuarea unei evaluări de impact nu este necesară pentru a efectua o evaluare a impactului operațiunii.

    Trimiterea unui newsletter (newsletter) – scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de trimitere a newsletter-urilor clienților care au indicat că doresc să le primească. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, efectuarea unei evaluări de impact nu este necesară pentru a efectua o evaluare a impactului operațiunii.

    Exercitarea dreptului de refuz sau depunerea unei reclamații – scopul acestei operațiuni este de a administra procesul de exercitare a dreptului de refuz sau reclamație de către client. Având în vedere domeniul limitat al datelor cu caracter personal colectate, efectuarea unei evaluări de impact nu este necesară pentru a efectua o evaluare a impactului operațiunii.

(2) Administratorul prelucrează următoarele categorii de date și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și pentru următoarele motive:

    Datele dvs. de personalizare (e-mail, nume etc.)

        Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Luarea contactului cu utilizatorul și transmiterea de informații către acesta, 2) în scopul înregistrării utilizatorului în magazinul online, precum și 3) pentru trimiterea unui buletin informativ.

        Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – Prin acceptarea condițiilor generale și înregistrarea în magazinul electronic sau plasarea unei comenzi fără înregistrare, sau la încheierea unui contract scris, se creează o relație contractuală între Administrator și dumneavoastră, pe baza căreia procesăm datele dumneavoastră personale – art. 6, alin. 1, b. (b) GDPR. Datele dumneavoastră pentru trimiterea unui newsletter sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră expres – art. 6, alin. 1, b. (a) GDPR.

    Date de livrare (nume, telefon, adresa etc.)

        Scopul pentru care sunt colectate datele: Îndeplinirea obligațiilor administratorului conform contractului de vânzare și livrarea bunurilor achiziționate.

        Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal – Prin acceptarea condițiilor generale și înregistrarea în magazinul electronic sau plasarea unei comenzi fără înregistrare, sau la încheierea unui contract scris, se creează o relație contractuală între Administrator și dumneavoastră, pe baza căreia procesăm datele dumneavoastră personale – art. 6, alin. 1, b. (b) GDPR.

    Date suplimentare furnizate de dvs. – Dacă doriți să vă completați profilul, puteți completa numele, prenumele, numărul de telefon.

        Scopul pentru care sunt colectate datele: completarea informațiilor despre utilizator în contul său de utilizator.

        Motivele prelucrării datelor: Ați dat acordul expres pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice – 6, alin. 1, b. (a) din GDPR la momentul înregistrării în magazinul online. Furnizarea acestor date nu este obligatorie pentru înregistrarea în magazinul online.

(3) Administratorul nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal legate de următoarele:

 • dezvăluie originea rasială sau etnică;
 • dezvăluie convingerile politice, religioase sau filozofice sau apartenența la sindicate;
 • date genetice și biometrice, date de sănătate sau date despre viața sexuală sau orientarea sexuală.

(4) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele la care se referă.

(5) Societatea nu efectuează luarea deciziilor automatizate cu date.

Art. 4. (1) Societatea efectueaza urmatoarele operatiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastra, in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti ai persoanelor juridice-partenere comerciale, in urmatoarele scopuri:

    Încheierea și executarea unei tranzacții comerciale: Pentru încheierea și executarea unei tranzacții comerciale cu o societate comercială procesăm doar cele trei nume ale reprezentantului legal sau ale persoanei împuternicite de societate. Concluzie din evaluarea impactului: Având în vedere volumul mic de persoane fizice ale căror date sunt prelucrate și având în vedere volumul limitat de date cu caracter personal care sunt colectate, efectuarea unei evaluări de impact nu este necesară pentru operațiunea curentă.

(2) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele la care se referă și de la Registrul Comerțului de la Agenția de Înregistrare.

(3) Societatea nu efectuează luarea deciziilor automatizate cu date.

Art. 5. Administratorul poate folosi așa-numitul „cookies” în scopul asigurării funcționalității complete a site-ului web, îmbunătățirea experienței utilizatorului, scopuri statistice, ușurință de acces etc., cu care sunteți de acord prin utilizarea site-ului nostru. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile în orice moment prin setările browserului dumneavoastră. „Cookie-urile” nu constituie date personale și nu sunt folosite pentru a identifica vizitatorii și utilizatorii magazinului electronic.

Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 6. (1) Administratorul stochează datele dumneavoastră personale pentru o perioadă nu mai mare decât existența contului dumneavoastră într-un magazin online. După ștergerea contului dvs., Administratorul are grija necesară pentru a șterge și distruge toate datele dumneavoastră fără întârzieri nejustificate sau pentru a le anonimiza (adică pentru a le face într-o formă care să nu vă dezvăluie identitatea).

(2) Administratorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat la plasarea unei comenzi fără înregistrare în magazinul electronic, până la finalizarea comenzii, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul expres la plasarea comenzii pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate pentru în scopul îmbunătățirii serviciului, furnizarea de conținut recomandat pentru dvs., termeni individuali, promoții, precum și în scopuri statistice.

(3) Administratorul stochează datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate în legătură cu comenzile online pe o perioadă de 5 ani în scopul protejării intereselor legale ale Administratorului în litigiile juridice sau administrative cu utilizatorii magazinului online.

(4) Administratorul vă anunță în cazul în care perioada de stocare a datelor trebuie prelungită pentru a îndeplini o obligație legală sau în vederea intereselor legitime ale Administratorului sau în alt mod.

(5) Administratorul stochează datele cu caracter personal pe care este necesar să le păstreze în temeiul legislației aplicabile pentru perioada relevantă stipulată, care poate depăși perioada de existență a profilului dumneavoastră în magazinul electronic sau până la finalizarea comenzii.

Art 7. Administratorul stochează datele cu caracter personal ale reprezentanților legali ai partenerilor săi comerciali pe durata executării contractului, pentru a respecta interesele legitime și obligațiile legale ale Administratorului, iar această perioadă poate depăși durata contractului încheiat.

Transmiterea datelor dumneavoastră personale pentru prelucrare

Art. 8. (1) Administratorul poate, la propria discreție, să transfere o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal către procesatori de date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare la care ați fost de acord, sub rezerva cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). .

(2) Administratorul vă anunță în cazul in care intenția de a transfera o parte sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe sau organizații internaționale.

Drepturile dumneavoastră în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 9. (1) Dacă nu doriți ca datele personale furnizate de dvs. să fie prelucrate în scopuri de marketing și primirea unui newsletter, vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrare completând formularul de retragere a consimțământului din Anexa nr. 1 sau solicitându-l gratuit. text și trimite-ne-l prin e-mail.

(2) După ce primim solicitarea dvs., vă vom trimite o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca destinatar al buletinelor informative și un subiect al datelor cu caracter personal pentru care a fost solicitată retragerea consimțământului, la adresa de e-mail pe care ați indicat-o pentru primirea de buletine informative si mesaje publicitare.

(3) Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, pe care Administratorul le-a efectuat până la acest punct.

Dreptul de acces

Art. 10. (1) Aveți dreptul de a solicita și de a primi confirmare de la Administrator cu privire la faptul dacă datele personale care vă privesc sunt prelucrate prin trimiterea unei cereri în text liber prin e-mail.

(2) Aveți dreptul de a accesa datele care vă privesc, precum și informațiile legate de colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

(3) După ce primim solicitarea dvs., vă vom trimite o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca subiect al datelor personale la care este solicitat accesul, la adresa de e-mail pe care ați folosit-o pentru a vă înregistra sau a plasa comenzi în magazinul electronic .

(4) După efectuarea verificării, conform alin. 3, Administratorul vă pune la dispoziție, la cerere, o copie a datelor cu caracter personal prelucrate referitoare la dumneavoastră, în formă electronică sau altă formă adecvată.

(5) Furnizarea accesului la date este gratuită, dar Administratorul își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în cazul solicitărilor repetitive sau excesive.

Dreptul la rectificare sau completare 

Art. 11. (1) Puteți oricând să corectați sau să completați datele personale incorecte sau incomplete referitoare la dvs. prin opțiunea „Editați Profil”.

(2) Puteți corecta sau completa datele personale inexacte sau incomplete legate de dvs. direct prin intermediul profilului dvs. de pe site sau prin trimiterea unei cereri către Administrator prin e-mail, folosind formularul din Anexa nr. 4 sau printr-o cerere în text liber.

Dreptul la ștergere („a fi uitat”)

Art. 12. (1) Aveți dreptul de a cere Administratorului să șteargă parțial sau toate datele dumneavoastră cu caracter personal, iar Administratorul are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate, atunci când este prezent oricare dintre următoarele motive:

 • datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există un alt temei legal pentru prelucrare;
 • Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv în scopuri de marketing direct, și nu există temeiuri legale imperative pentru prelucrare;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală conform legislației UE sau a legislației unui stat membru care se aplică Administratorului;
 • datele personale au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii ale societății informaționale.

(2) Administratorul nu este obligat să șteargă datele cu caracter personal dacă le stochează și le prelucrează:

 • să-și exercite dreptul la libertatea de exprimare și dreptul la informare;
 • să respecte o obligație legală care necesită o prelucrare prevăzută de legislația UE sau de legislația statului membru care se aplică Administratorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea atribuțiilor oficiale care i-au fost acordate;
 • din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;
 • în scopuri de arhivare în interes public, pentru cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

(3) Pentru a vă exercita dreptul de a fi uitat este necesar să trimiteți prin e-mail o solicitare de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care Administratorul le prelucrează prin completarea formularului din Anexa nr.2 sau printr-o cerere text liber, dupa care Administratorul va trimite pe email-ul pe care l-ai folosit la inregistrarea sau plasarea comenzilor in magazinul electronic, o scrisoare cu instructiuni detaliate pentru verificarea ta ca utilizator al magazinului si subiectul datelor personale pentru care se solicita stergerea.

(4) După ce am verificat identitatea persoanei care a făcut cererea și a persoanei căreia i se referă datele în conformitate cu instrucțiunile care ți-au fost transmise, vom șterge toate datele pe care le prelucrăm despre tine în conformitate cu alin. 3.

(5) Dacă există o comandă plasată de dvs. care este în curs de procesare, cel mai devreme pe care puteți solicita să fiți „uitat” este după finalizarea cu succes a comenzii.

Dreptul la limitare

Art. 13. Aveți dreptul de a solicita Administratorului să restricționeze prelucrarea datelor legate de dvs., trimițându-ne o solicitare text gratuit prin e-mail atunci când:

 • contesta exactitatea datelor cu caracter personal, pe o perioadă care să permită Administratorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 • prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele personale să fie șterse, ci doar să fie restricționată utilizarea acestora;
 • Administratorul nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru a vă stabili, exercita sau apăra pretențiile legale;
 • V-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă temeiurile legale ale Administratorului prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

(2) După ce primim solicitarea dvs., vă vom trimite o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator al magazinului și drept detinator al datelor personale solicitate la adresa de e-mail pe care ați folosit-o pentru a vă înregistra sau a plasa comenzi în e- magazin pentru a restricționa procesarea.

(3) După efectuarea verificării conform alin. 2, Compania va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră, dar nu va elimina postările pe care le-ați făcut în magazinul online, dacă există.

Dreptul la portabilitate

Art. 14. (1) Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului cu Administratorul sau dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod automat, puteți:

 • să solicite Administratorului să vă furnizeze datele dumneavoastră personale într-un format care poate fi citit și să le transfere altui Administrator;
 • să solicite Administratorului să transfere direct datele dumneavoastră personale unui administrator specificat de dumneavoastră, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(2) Vă puteți exercita dreptul de portabilitate trimițându-ne prin e-mail formularul completat conform Anexei Nr. 3 sau o cerere în text liber, după care Administratorul vă va trimite la adresa de e-mail pe care ați folosit-o la înregistrare sau plasare. comenzi în magazinul electronic, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dumneavoastră ca utilizator al magazinului și subiectul datelor cu caracter personal pentru care se solicită portabilitatea.

(3) După efectuarea verificării conform alin. 2. Compania a trimis datele pe care le prelucrează pentru dumneavoastră în format XML către e-mailul pe care l-ați specificat.

Dreptul de a primi informații

Art. 15. Puteți solicita Administratorului să vă informeze despre toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal pentru care au fost solicitate corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării. Administratorul poate refuza furnizarea acestor informații dacă ar fi imposibil sau ar necesita un efort disproporționat.

Dreptul de a obiecta

Art. 16. Vă puteți opune în orice moment la prelucrarea de către Administrator a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv dacă acestea sunt prelucrate în scopuri de profilare sau marketing direct.

Drepturile dumneavoastră în cazul unei încălcări a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 17. (1) În cazul în care Administratorul detectează o încălcare a securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, care poate crea un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă va notifica fără întârziere nejustificată încălcarea, precum și măsurile care au au fost luate sau urmează să fie luate.

(2) Administratorul nu este obligat să vă anunțe dacă:

 • a luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele afectate de încălcarea securității;
 • a luat ulterior măsuri pentru a se asigura că încălcarea nu va duce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;
 • notificarea ar necesita un efort disproporționat.

Persoanele cărora le sunt furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal

Art. 18. (1) În scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și al furnizării serviciului în întreaga sa funcționalitate și având în vedere interesele dumneavoastră, Administratorul poate furniza datele următoarelor persoane care sunt procesatori de date:

Procesor de date cu caracter personal                 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Emilia Petrova                                                         Pentru livrarea produselor

(2) Procesatorii de date cu caracter personal respectă toate cerințele de legalitate și securitate atunci când prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal.

Art. 19. Administratorul nu transferă datele dumneavoastră în țări terțe.

Art. 20. În cazul unei încălcări a drepturilor dumneavoastră conform legislației de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:

Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Sediu și adresa conducerii: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresă de corespondență: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site: www.cpdp.bg

Art. 21. Vă puteți exercita toate drepturile privind protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal prin formularele atașate acestor informații. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și vă puteți face cererile în orice formă care conține o declarație în acest sens și vă identifică ca proprietar al datelor.

Art. 22. Dacă consimțământul se referă la un transfer, Administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul datelor către țări terțe în absența unei decizii de protecție adecvată și mijloace adecvate de protecție.

Anexa № 1

Formular de retragere a consimțământului în scopuri de prelucrare

Numele dumneavoastră*: …………………….

E-mailul pe care l-ați folosit în magazinul electronic*: …………………….

Date de feedback (e-mail)*: …………………….

Catre…..

Denumirе: …………………….

CUI: …………………….

Sediu și adresa conducerii: …………………….

Adresă de corespondență: …………………….

Telefon: …………………….

E-mail: …………………….

Website: …………………….

Prin prezenta îmi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de mine în scopul primirii de buletine informative, mesaje publicitare sau alte materiale de marketing, fiind la curent cu condițiile de retragere a consimțământului în conformitate cu Informațiile obligatorii privind drepturile persoanelor cu protecție a datelor. a datelor personale ale magazinului electronic.

În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră conform legislației de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:

 Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Sediu și adresa conducerii: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresă pentru corespondență: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site: www.cpdp.bg

Anexa nr. 2

Solicitare „a fi uitat” – pentru a șterge datele personale asociate cu mine

Numele dumneavoastră*: …………………….

Adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau folosit pentru comenzile din magazinul electronic*: …………….

Date de feedback (e-mail)*: …………………….

Catre:

Nume: …………………….

CUI: …………………….

Sediul și adresa conducerii: …………………….

Adresa postala: …………………….

Telefon: …………………….

E-mail: …………………….

Site: …………………………….

Solicit ca toate datele personale pe care le colectați, prelucrați și stocați, furnizate de mine sau de terți care au legătură cu mine, conform identificării specificate, să fie șterse din bazele dumneavoastră de date.

Declar că sunt conștient de faptul că unele sau toate datele mele personale pot continua să fie prelucrate și stocate de către operator în scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale.

În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră conform legislației de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:

Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Sediu și adresa conducerii: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresă pentru corespondență: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site: www.cpdp.bg

Anexa nr. 3

Cerere de portabilitate a datelor cu caracter personal

Numele dumneavoastră*: …………………….

Adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau folosit pentru comenzile din magazinul electronic*: …………….

Date de feedback (e-mail)*: …………………….

Catre

Nume: …………………….

CUI: …………………….

Sediul și adresa conducerii: …………………….

Adresa postala: …………………….

Telefon: …………………….

E-mail: …………………….

Site: …………………………….

Vă rugăm să trimiteți toate datele personale legate de mine care sunt colectate, procesate și stocate în bazele dumneavoastră de date în format XML către:

e-mail: …………………….

Administrator – acceptarea datelor: …………………….

Nume: …………………….

Număr de identificare (EIK, BULSTAT, număr de înregistrare în CPLD): …………….

E-mail: …………………….

În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră conform legislației de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:

Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Sediu și adresa conducerii: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresă pentru corespondență: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site: www.cpdp.bg

Anexa nr. 4

Solicitare de corectare a datelor

Numele dumneavoastră*: …………………….

Adresa de e-mail cu care v-ați înregistrat sau folosit pentru comenzile din magazinul electronic*: …………….

Date de feedback (e-mail)*: …………………….

Catre

Nume: …………………….

CUI: …………………….

Sediul și adresa conducerii: …………………….

Adresa postala: …………………….

Telefon: …………………….

E-mail: …………………….

Site: …………………………….

Solicit ca următoarele date personale pe care le colectați, procesați și stocați, furnizate de mine sau de terți care sunt conectați la mine, să fie corectate după cum urmează:

Date supuse corectarii:

…………………………………………..

Vă rugăm să le corectați după cum urmează:

…………………………………………..

În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră conform legislației de mai sus sau a legislației aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după cum urmează:

Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Sediu și adresa conducerii: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Adresă pentru corespondență: Sofia 1592, „Prof. Tsvetan Lazarov” nr. 2

Telefon: 02 915 3 518

Site: www.cpdp.bg